Groep BB4

Welkom op de pagina van groep BB4 van meester Marco.

De kop is eraf in het nieuwe schooljaar 2019-2020. Na de “altijd weer even inkomen” eerste periode hier wat nieuwtjes en wetenswaardigheden.

Geschiedenis

Met geschiedenis zijn we gestart met de 17e eeuw. Dit wordt ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Een periode uit onze vaderlandse geschiedenis waarbij Nederland (toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) veel geld heeft verdiend met de wereldwijde handel. Nu nog steeds kun je aan de grachtenpanden in Amsterdam zien hoeveel rijkdom er wel niet is geweest bij de groep van kooplieden. Een erg leuk en interessant onderwerp. 

Topografie

De eerste toets van topografie hebben we al gehad. Over Europa, althans een deel ervan. Binnenkort krijgen de leerlingen het tweede gedeelte voor de kiezen. Altijd even blokken om de stof te beheersen, maar net als voorgaande jaren vinden de meeste kinderen het leuk om te doen. De resultaten waren veelbelovend.

Engels

Met Engels zijn we voortvarend uit de startblokken geschoten. Veel aandacht ligt op het begrijpen van de Engelse taal en het lezen ervan. Dan letten we vooral op de zo goed mogelijke uitspraak. Voor sommigen best lastig, maar gelukkig is er ook een groot deel die het voldoende tot zelfs goed beheerst. Erg leuk om als leerkracht te horen. We hebben zelfs al een toets gehad over een onderdeel en binnenkort krijgen we de tweede toets, genaamd “in the classroom”, hierbij staan allerlei voorwerpen uit de klas centraal, aangezien dit voor een groot deel van de week de omgeving is waar we vertoeven. 

Kinderpostzegels

Deze zijn weer meegegeven aan de kinderen die dit op vrijwillige basis willen doen. Kinderen helpen kinderen. Dit jaar gaat is het opgehaalde geld bestemd voor kinderen die geen eigen dak boven hun hoofd hebben. Te denken valt bijvoorbeeld aan opvang in een Blijf-van-mijn-lijf huis of in daklozenopvang. Een goed doel, het zal je in je jonge leven maar overkomen. 

Week van het pesten

Tijdens de week van het pesten hebben we uitgebreid aandacht gegeven aan dit nare fenomeen. Heel fijn om te horen tijdens de gesprekken die hier bij horen was dat de kinderen zich bij ons op school gelukkig veilig voelen. Wel kwamen er een paar schrijnende voorbeelden bij de leerlingen vandaan, waarbij er duidelijk gepest is geweest in andere situaties. Zonder verder in detail te treden, het raakt mensen enorm, zelfs als er al een tijdje voorbij is gegaan. Daarom blijft het goed en belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te houden en hier op diverse momenten in het jaar aandacht aan te geven. Bij het maken van de klassenafspraken waar we ons dit schooljaar aan willen houden kwam ook heel duidelijk naar voren: ‘Pesten pikken we niet’.  

Vreedzame school

In deze eerste periode hebben we ook diverse lessen gedaan over de nieuwe groep, het kennismaken. Veel kinderen kennen elkaar al, vanuit de niveaugroep, stamgroep of schoolplein. Maar ieder jaar kan de samenstelling van de klas veranderen. Leuk om elkaar dan beter te leren kennen en dingen van elkaar te horen. Door middel van allerlei lesvormen en activiteiten leerden de kinderen toch nog net weer even meer van en over elkaar. Ook hebben we hierbij allerlei spelletjes gedaan om op een leuke en ontspannen manier positief met elkaar om te gaan. Hieronder twee voorbeelden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl